Profil společnosti

Profil společnosti

 

Společnost EKO Logistics s.r.o. působí v oblasti nakládání s odpady od roku 2002. Působí na trhu s druhotnými surovinami se specializací zejména na:

 • železné šroty a barevné kovy,
 • nerezové a legované materiály,
 • likvidaci zařízení z energetiky.
 • zpracovaní elektrozařízení a elektroodpadů

Stručná historie a současnost

Společnost EKO Logistics byla založena v červenci roku 2002 a to na zkušenostech společníků, kteří dlouhodobě pracovali v oblasti nakládáni s odpady (již od roku 1994). Prioritně byla společnost zaměřena na recyklaci energetických zařízení pro společnosti ČEPS, ČEZ, Pražská energetika a další. Již rok po vzniku společnosti bylo rozhodnuto o doplnění strategie společnosti o recyklaci kvalitních ocelí, jíž vévodila a do dnes vévodí nerezová ocel. V těchto hlavních i v ostatních oblastech společnost maximálně zdokonalovala systém vysoce přesného třídění materiálu s cílem zvýšit šance znovuvyužití materiálů. Společnost se může opřít o zázemí v podobě analytické spektrální techniky a ploch pro třídění i nebezpečných odpadů. S postupným rozšířeným výskytem výpočetní techniky, telekomunikací a spotřební elektroniky se společnost zaměřila i tímto směrem a vznikla specializovaná sekce elektroodpadů.

Ochrana životního prostředí tvoří současně s trvalým zvyšováním bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci nejvyšší priority společnosti. Snahou firmy je poskytovat služby na vysoké technické úrovni, plnit požadavky ekologických norem a spolupracovat s orgány státní správy pro tuto oblast. Důsledným tříděním a recyklací odpadů trvale usiluje o snižování ekologické zátěže a minimalizaci množství ukládaných odpadů. EKO Logistics je dnes na špičce trhu recyklace energetických zařízení, recyklace nerezových ocelí a elektroniky z IT a telekomunikací.

Zákazníky, kterým poskytuje EKO Logistics široké spektrum služeb, jsou zejména:

 • Přímí původci – uživatelé – podniky, veřejné instituce, fyzické osoby
 • Přímí původci – výrobci nových zařízení
 • Nepřímí původci – sběrné dvory a odpadářské firmy
 • Nepřímí původci – servisní společnosti

Zázemí společnosti tvoří areál v Týnci nad Labem (sídlo společnosti) a provozovna v Kolíně. Pro elektroodpady je vyhrazena provozovna v Týnci nad Labem, která je schválena i pro nakládání s nebezpečnými odpady. V roce 2011 dosáhla společnost, se svými téměř sto zaměstnanci tržeb 930 mil. Kč.  Společnost je ryze s  českým kapitálem ve vlastnictví 2 fyzických osob, které jsou současně v managementu společnosti.

Způsobilost a kvalita

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 a systému ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2004. Provozovna v sídle společnosti prošla ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí posouzením vlivu na životní prostředí (EIA).

Veškerá dokumentace související s právní subjektivitou firmy, daňovou správou a ochranou životního prostředí je přiložena mimo hlavní dokument.

Sociální politika

Společnost pravidelně školí zaměstnance v oblasti zkvalitnění nakládání s odpady, inovací ve výrobních postupech se zaměřením na jakost materiálů, procesy snižování nákladů apod. Zároveň je kladen velký důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců. Část demontážních a třídících prací vykonává dceřiná společnost Korona s.r.o., která zaměstnává více než 70 % osob se sníženou pracovní schopností. Ekologie tak dostává i sociální rozměr.

Silné stránky společnosti

Společnost EKO Logistics těží při zpracování elektroodpadů ze znalostí a zkušeností z nakládání s kovovými odpady a odpady z energetiky.

Silnými stránkami ve srovnání s konkurencí jsou:

 • Finančně silná společnost bez problémů se splatností
 • Certifikace ISO pro nakládání s odpady a řízení společnosti
 • Kapacitně silně dimenzované zpracování elektroodpadů
 • Drtící a separační linky schopné zpracovávat velké množství materiálu s malými náklady
 • Znalost trhu dovoluje flexibilně reagovat na změny měnového kurzu a pohyb cen komodit na světových burzách
 • Logisticky vybavená společnost, která umí ať už sama či prostřednictvím smluvních partnerů obsloužit lokality po celé ČR
 • Možnost spolupráce i u barevných a železných kovových odpadů